מרכז אל-מיזאן לזכויות האדם

מעל"א ......................................

כתובת:

.