מרכז מוסאוא

מרכז מוסאוא, לזכויות האזרחים הערבים בישראל נוסד בשנת 1997 כעמותה ללא מטרות רווח ביוזמת פעילי עמותות וארגוני זכויות. המרכז הינו ארגון זכויות עצמאי, שאינו מפלגתי, הפועל לשינוי מעמדם ומצבם של האזרחים הערבים פלסטינים בישראל. המרכז פועל בכלים של מאבק ציבורי וסנגור במטרה להשיג זכויות מלאות תוך שמירה על הייחוד הלאומי-חברתי של האזרחים הפלסטינים במולדתם.

 להשגת מטרתו, המרכז פועל בשיתוף פעולה עם עמותות, רשויות מקומיות ומפלגות פוליטיות. המרכז מקיים קשרי עבודה ושיתוף פעולה עם ארגוני זכויות אדם ושגרירויות בישראל ובעולם. המרכז נתמך על ידי ארגונים ומדינות המאמינות בזכויות אדם וזכויות מיעוטים לאומיים. המרכז שומר על עצמאות בקבלת החלטות ומפתח תוכניות עבודה בהתאם לצורכי החברה הערבית. פעילות מוסאוא מאפשרת העצמת פרטים וארגונים הפועלים לשינוי מעמדם תוך שימת דגש על חיזוק מעמד האישה ותפקידה. במרכז פועלים מספר פרויקטים והם: 

    * הפרויקט לשינוי מדיניות ומעמד משפטי.

  * הפרויקט לשינוי המעמד הכלכלי-חברתי של האזרחים הערבים פלסטינים.

    * פרויקט לפיתוח כוח אדם בסנגור בעמותות ורשויות מקומיות.

    * הפרויקט לסנגור וקשרים בינלאומיים.

    * יחידת מידע ומחקרים חברתיים כלכליים.

כתובת:

 

  • 5 רחוב סנט לוקס.חיפה 31043

  • טלפון: 04555501

  • פקס: 048552772