פורום עמותות תרבות ערביות

..................................

כתובת:

  • רחוב 21. 5050/5 נצרת ، 161702 ת"ד 2847

  • פלפון: 50-2004040(972+)

  • טלפון: 04-8366990

  • פקס: 15348366990