ועדת המעקב לענייני החינוך הערבי

..................................

כתובת:

  • נצרת 16430 ת"ד 20154

  • טלפון: 04-6466566

  • פקס:  04-6460647