מכללת אלקאסמי

..................................

כתובת:

  • באקה אלגרבייה 3010000, ישראל   ת"ד 124

  • טלפון: 04-6286783

  • פקס: 04-6286774