העמות להכוון לימודי

..................................

כתובת:

 

  • 5 רחוב סנט לוקס ، חיפה 

  • טלפון:04-85237890/ 04-8507890 

  • פקס: 04-8552772