העמותה לגנת זכויות העקורים בישראל

מעל"א הציב לעצמו, כמטרה עיקרית, את ייצוג האינטרסים והצרכים האמיתיים........................

כתובת:

  • תד. 551 , 2020008

  • טלפון: 24441407-5(0)-972+

  • פקס:  6468241(04)-972+

  • שפרעם, ישראל