לבד אנחנו חסרי יכולת, יחד אנחנו יכולים לעשות המון"

-הלן קלר

 מטרת הפרויקט :

 

הקמת פלטפורמה לאררגוני החברה האזרחית, אשר כוללת סקירה של כל הצרכים של הארגונים הללו ועדכון למאגר המידע הכולל בראשיתו מידע על סוגי העמותות האזרחיות בארץ, פעילותן השוטפות ופעולותן העתידיות ודרכי התקשרות עמם.