הועד הלאומי להורים ערבים

..................................

כתובת:

  • עיתון הורדים, נצרת

  • טלפון: 04-6332422

  • פקס: 04-6555024